08-03-04

Bruikbaar concept voor MIlitair Hospitaal?

gepost op vraag van Miranda Vermeiren
 

Onderstaand concept uit Nederland ... een droom of haalbare realiteit voor de site Militair Hospitaal ??

De herinrichting van het voormalige terrein van het Gemeentelijk WaterLeidingbedrijf (GWL) heeft geresulteerd in een wijk met in totaal zeshonderd duurzaam gebouwde woningen en huur- en koopwoningen, bedrijfsruimten, winkels en ruimten voor voorzieningen. Een aantal bestaande gebouwen is gehandhaafd, waaronder de watertoren, het machinepompgebouw en het 'windketelhuisje'.

Het ontwerp van de woonomgeving heeft speciale aandacht gekregen. Het terrein is geheel autovrij en vormt daarom een groene oase in de stad. Bewoners die geen tuin hebben, kunnen er één huren. De tuinen worden omzoomd door lage hagen en vormen op die manier 'groene eilanden' waarbinnen de woonblokken met hun tuinen gelegen zijn. Daartussen zijn voet- en fietspaden aangelegd, waardoor er een prettig, parkachtig leefklimaat is gerealiseerd voor jong en oud.

Op het terrein is gekozen voor een zogenaamd afvalbrengsysteem. Op een aantal plaatsen aan de rand van de wijk zijn ondergrondse opslagcontainers voor het huisvuil geplaatst. De bewoners brengen zelf hun afval hier naar toe. Het hele terrein wordt verwarmd door middel van warmte/krachtkoppeling (wkk). Daardoor zijn de woongebouwen relatief installatie-arm. De wkk-eenheid, aangedreven door twee gasmotoren, produceert elektriciteit en warmte. Per woning is een warmtewisselaar met individuele bemetering in de meterkast aangebracht. In één woonblok is een collectieve regenwaterinstallatie geplaatst, met centrale opslag in vijf 2.000-liter tanks. Diverse bronnen geven aan dat op deze manier een besparing van 50% op huishoudelijk drinkwatergebruik haalbaar is. Voor het regenwater, dat wordt gebruikt voor toiletspoeling, is een tweede leidingnet in de woningen aangelegd. Voor de binnenwanden zijn rogipsblokken gebruikt. Rogips is een afkorting van rookgasontzwavelingsgips, dat ontstaat bij de rookgasreiniging van kolengestookte elektriciteitscentrales.

Miranda Vermeiren


12:49 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG BOUWEN

gepost op vraag van Miranda Vermeiren
 

Duurzaam en energiezuinig bouwen moet een geïntegreerd aandachtspunt worden in de ontwikkeling van de site van het Militair Hospitaal. Maar is duurzaam bouwen technisch en financieel haalbaar ?

 In Nederland is men alvast overtuigd van wel ......

Het complex 'Pelgromhof' in Zevenaar omvat naast 169 huurwoningen voor senioren ook 46 zorgappartementen, een dienstencentrum, en een parkeerkelder. De locatie kwam vrij door de sloop van een voormalige zuivelfabriek en van het vroegere zorgcentrum Duurzaam bouwen en energiebesparing krijgen gestalte door een goede isolatie en de compacte bebouwing (160 woningen per hectare) rond een groene, overvloedig beplante hof. Door het gebruik van organische architectuur in een groene omgeving is een complex ouderenwoningen ontstaan met een bijzondere uitstraling. Elke woning is in overleg met de bewoners ingedeeld en ingericht. Volgroeide bomen op het terrein zijn gespaard of verplant. De daken zijn bedekt met sedum, een vetplantensoort. Op de hooggelegen daken zijn vegetatiematten geplaatst, op de lagere daken is de beplanting ter plaatse aangebracht.

Voor het metselwerk is gebruikgemaakt van een bastaardmortel van cement en schelpkalk. Voor het schilderwerk zijn diverse natuurverven gebruikt: lijnolieverf met citrusolie (binnen) of gomterpentijn (buiten) en kookverf.

De dekvloeren zijn gegoten van rogipsanhydriet. Dit leidt tot een dichtere vloer dan de traditionele zandcementvloer, wat een positieve invloed heeft op de karakteristieke luchtvolumestroom van de woningen. Een goede luchtdichtheid van de begane grondvloer voorkomt dat vochtige lucht, radon of stank uit de kruipruimte in de woning terechtkomt. Het rendement van de warmtepompen is geoptimaliseerd door deze aan te sluiten op de vloerverwarming (een laagtemperatuursysteem).

Is België klaar voor dit soort projecten en kan het militair hospitaal, netzoals Pelgromhof, op dit vlak ook een voorbeeldproject worden ?

Miranda Vermeiren


12:45 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |