21-01-05

POLITICI TEGEN PLANNEN SOCIALE WONINGEN OP MILITAIR HOSPITAAL

 In het artikel, in de Gazet van Antwerpen, waar over onze optocht en happening voor inspraak werd bericht, stond ook te lezen dat gemeenteraadslid Marleen Van Ouytsel en districtsraadslid Christian Floru (beiden VLD) ronduit tegen de komst van sociale woningen op het militair hospitaal zijn.

In tegenstelling tot deze twee politici staat Verenig de Krachten wél positief tegenover de komst van sociale woningen. Naar ons gevoel proberen ze paniek te zaaien waar dat niet nodig is.

21:27 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-10-04

De stad koopt het Militair Hospitaal nooit aan.

Gepost op vraag van anoniem
 
De stad zal het militair hospitaal nooit aankopen, laat staan ontwikkelen !! Een projectontwikkelaar,  die voor antwerpen geen onbekende is, onderhandelt rechtstreeks met het ministerie van defensie. Deze ontwikkelaar zal het hospitaal in zijn huidige beschermde staat aankopen en ontwikkelen. De stad is hiervan op de hoogte en laat gebeuren. Waarom? Omdat ze dit dossier liever arm dan rijk is!
(gelieve mijn persoonlijke gegevens niet te publiceren)

22:42 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-06-04

VESPA en EPMC

gepost op vraag van Rudy Rothy
 
Zoals geweten, zal de stad Antwerpen het Militair Hospitaal aankopen via Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten.
 
Op zich heb ik daar geen problemen mee.Waar ik wel problemen mee heb: het dossier Militair Hospitaal valt bij VESPA onder de verantwoordelijkheid van Yannic Dufraimont. Toevallig of niet is deze persoon ook nog steeds bestuurder bij EPMC, een vastgoedbedrijf (projectontwikkelaar). Eén van de weinige bedrijven dat trouwens in staat is een project van dergelijke omvang te ontwikkelen.
 
Deze situatie vind ik op z'n zachtst gezegd heel erg verontrustend !

17:55 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Militair Hospitaal eindelijk beschermd... of toch niet?

Op donderdag 17 juni heeft minister Paul van Grembergen het beschermingsbesluit getekend (het beschermingsbesluit werd wel geantidateerd op 11 juni). Zoals eerder gezegd werd voor het kazernegebouw of oostelijke vleugel geopteerd enkel de voorgevel te beschermen. De overige punten uit het oorspronkelijke beschermingsvoorstel werden ongewijzigd behouden.
 
 Het Stadsbestuur is hier helemaal niet tevreden mee. Uit een artikel in de Standaard blijkt dat Schepen Marc Van Peel wil pleiten bij de opvolger van Van Grembergen om de ministeriële beslissing te laten ongedaan maken. De oostelijke vleugel blijft (zelfs nu enkel de voorgevel beschermd wordt) een factor die het domein econimisch onaantrekkelijk maakt voor projectontwikkelaars, volgens Marc Van Peel.
 
Verenig de Krachten was aanvankelijk opgetogen toen bleek dat het besluit getekend was. Nu zou de stad eindelijk tot de aankoop van het domein kunnen overgaan. De verkoopsakte ligt overigens al maanden te wachten. Wanneer de stad echter de beslissing zou (kunnen) laten herroepen, betekent dit dat de ontwikkeling van het Militair Hospitaal weer ettelijke maanden zal opgeschoven worden
 
We begrijpen het standpunt van de stad dat de operatie geen negatieve financiële gevolgen mag hebben voor haar, maar anderzijds is elke dag dat het domein ontoegankelijk is en leeg blijft staan een verloren dag voor de buurt.

17:28 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

08-03-04

Bruikbaar concept voor MIlitair Hospitaal?

gepost op vraag van Miranda Vermeiren
 

Onderstaand concept uit Nederland ... een droom of haalbare realiteit voor de site Militair Hospitaal ??

De herinrichting van het voormalige terrein van het Gemeentelijk WaterLeidingbedrijf (GWL) heeft geresulteerd in een wijk met in totaal zeshonderd duurzaam gebouwde woningen en huur- en koopwoningen, bedrijfsruimten, winkels en ruimten voor voorzieningen. Een aantal bestaande gebouwen is gehandhaafd, waaronder de watertoren, het machinepompgebouw en het 'windketelhuisje'.

Het ontwerp van de woonomgeving heeft speciale aandacht gekregen. Het terrein is geheel autovrij en vormt daarom een groene oase in de stad. Bewoners die geen tuin hebben, kunnen er één huren. De tuinen worden omzoomd door lage hagen en vormen op die manier 'groene eilanden' waarbinnen de woonblokken met hun tuinen gelegen zijn. Daartussen zijn voet- en fietspaden aangelegd, waardoor er een prettig, parkachtig leefklimaat is gerealiseerd voor jong en oud.

Op het terrein is gekozen voor een zogenaamd afvalbrengsysteem. Op een aantal plaatsen aan de rand van de wijk zijn ondergrondse opslagcontainers voor het huisvuil geplaatst. De bewoners brengen zelf hun afval hier naar toe. Het hele terrein wordt verwarmd door middel van warmte/krachtkoppeling (wkk). Daardoor zijn de woongebouwen relatief installatie-arm. De wkk-eenheid, aangedreven door twee gasmotoren, produceert elektriciteit en warmte. Per woning is een warmtewisselaar met individuele bemetering in de meterkast aangebracht. In één woonblok is een collectieve regenwaterinstallatie geplaatst, met centrale opslag in vijf 2.000-liter tanks. Diverse bronnen geven aan dat op deze manier een besparing van 50% op huishoudelijk drinkwatergebruik haalbaar is. Voor het regenwater, dat wordt gebruikt voor toiletspoeling, is een tweede leidingnet in de woningen aangelegd. Voor de binnenwanden zijn rogipsblokken gebruikt. Rogips is een afkorting van rookgasontzwavelingsgips, dat ontstaat bij de rookgasreiniging van kolengestookte elektriciteitscentrales.

Miranda Vermeiren


12:49 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG BOUWEN

gepost op vraag van Miranda Vermeiren
 

Duurzaam en energiezuinig bouwen moet een geïntegreerd aandachtspunt worden in de ontwikkeling van de site van het Militair Hospitaal. Maar is duurzaam bouwen technisch en financieel haalbaar ?

 In Nederland is men alvast overtuigd van wel ......

Het complex 'Pelgromhof' in Zevenaar omvat naast 169 huurwoningen voor senioren ook 46 zorgappartementen, een dienstencentrum, en een parkeerkelder. De locatie kwam vrij door de sloop van een voormalige zuivelfabriek en van het vroegere zorgcentrum Duurzaam bouwen en energiebesparing krijgen gestalte door een goede isolatie en de compacte bebouwing (160 woningen per hectare) rond een groene, overvloedig beplante hof. Door het gebruik van organische architectuur in een groene omgeving is een complex ouderenwoningen ontstaan met een bijzondere uitstraling. Elke woning is in overleg met de bewoners ingedeeld en ingericht. Volgroeide bomen op het terrein zijn gespaard of verplant. De daken zijn bedekt met sedum, een vetplantensoort. Op de hooggelegen daken zijn vegetatiematten geplaatst, op de lagere daken is de beplanting ter plaatse aangebracht.

Voor het metselwerk is gebruikgemaakt van een bastaardmortel van cement en schelpkalk. Voor het schilderwerk zijn diverse natuurverven gebruikt: lijnolieverf met citrusolie (binnen) of gomterpentijn (buiten) en kookverf.

De dekvloeren zijn gegoten van rogipsanhydriet. Dit leidt tot een dichtere vloer dan de traditionele zandcementvloer, wat een positieve invloed heeft op de karakteristieke luchtvolumestroom van de woningen. Een goede luchtdichtheid van de begane grondvloer voorkomt dat vochtige lucht, radon of stank uit de kruipruimte in de woning terechtkomt. Het rendement van de warmtepompen is geoptimaliseerd door deze aan te sluiten op de vloerverwarming (een laagtemperatuursysteem).

Is België klaar voor dit soort projecten en kan het militair hospitaal, netzoals Pelgromhof, op dit vlak ook een voorbeeldproject worden ?

Miranda Vermeiren


12:45 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-02-04

Deze blog gaat binnenkort van start...

Binnenkort wordt dit de plaats  waar  van gedachten kan gewisseld worden over de toekomst van het voormalig Militiar Hospitaal in Antwerpen.
 
Wie een discussiepunt naar voor wil schuiven, kan dit doen via ons e-mailadres Verenig_de_krachten@pandora.be. Wij posten het dan voor u op deze blog.
 
Alle mogelijke facetten mogen aan bod komen: ideeën voor een concrete invulling van het domein, wat is duurzaamheid, sociale aspecten, geschiedenis (wie kent er nog anekdotes over het Militair Hospitaal?), architectuur, open ruimte en groen in de stad, enz...

Neem ook 's een kijkje op onze website www.militairhospitaal.vze.com
 
Tot binnenkort !
 
VERENIG DE KRACHTEN
 
 

13:10 Gepost door Koen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |